Available courses

(Pro zobrazení kurzu se přihlašte jako Host)

Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-1-022-01-2014 v rámci grantového programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, aktivity II. Péče o děti, financovaný Norskými fondy.

Zprostředkovatelem programu CZ11 je Ministerstvo financí ČR.
Partnerem programu CZ11 je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Projekt je realizován Traumacentrem pro děti a dorost TN společně s partnerem Nadačním fondem Kolečko.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway